Общинска избирателна комисия Перущица


РЕШЕНИЕ
№ 97-МИ
Перущица, 05.11.2019

ОТНОСНО: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник поради избирането му за кмет на община Перущица и обявяване за избран следващия в листата кандидат за общински съветник

      След представяне на протоколите за избор на Кмет на община на всички СИК на територията на община Перущица и след изготвяне на протокола за избор на Кмет на община Перущица, Общинска избирателна комисия Перущица, област Пловдив, с Решение № 96-МИ/03.11.2019 г. е обявила за избран за кмет на община Перущица, област Пловдив, на втори тур, Мария Асенова Витанова-Вълканова, с ЕГН **********, издигнат от ПП ГЕРБ.

 

      С Решение № 80-МИ/28.10.2019 г., допълнено с Решение № 93-МИ/02.11.2019 г., Общинска избирателна комисия Перущица, област Пловдив, в раздел VІ е обявила имената на избраните общински съветници по партии, коалиции и местни коалиции, като под № 10 е избраният общински съветник Мария  Асенова Витанова-Вълканова, с ЕГН **********, издигнат от ПП ГЕРБ.

     Съгласно разпоредбата на чл. 30, ал. 4, т. 4 от ЗМСМА, пълномощията на общински съветник се прекратяват предсрочно, при избирането му за народен представител, министър, областен управител или кмет, при назначаването му за заместник-министър, заместник областен управител, заместник-кмет, кметски наместник или на щатна длъжност в съответната общинска администрация.

     Съгласно справката за класиране относно разпределението на заявените предпочитания (преференции) за отделните кандидати по кандидатски листи и подреждането на кандидатите, изготвена от „Информационно обслужване” АД, Общинска избирателна комисия Перущица, област Пловдив, следва да обяви за избран следващия кандидат за общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ, а именно да обяви за избран от кандидатската листа на ПП ГЕРБ кандидата за общински съветник Радослав Йорданов Даянов, с ЕГН **********, поставен под № 4 в списък Б, получил 21 действителни  предпочитания (преференции).

На основание чл. 87, ал. 1, т. 24 от Изборния кодекс, във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 4 от ЗМСМА и въз основа на получените данни от протоколите на СИК, Общинска избирателна комисия Перущица, област Пловдив,

 

Р Е Ш И:

  1. Прекратява пълномощията на Мария Асенова Витанова-Вълканова като общински съветник, с ЕГН **********, издигната от ПП ГЕРБ, с Решение № 80-МИ/28.10.2019 г., допълнено с Решение № 93-МИ/02.11.2019 г., поради избирането й за Кмет на община Перущица с Решение № 96-МИ/03.11.2019 г.

2.Обявява за избран за общински съветник следващия от кандидатската листа на ПП ГЕРБ – Радослав Йорданов Даянов, с ЕГН *********

Спорове и възражения на членовете на комисията по взетото решение:

.............................................................. ...................................................................................

Член на комисията, който не е съгласен с отразеното в решението, го подписва с особено мнение, което се прилага към решението и става неразделна част от него.

 .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Административен съд Пловдив в 7-дневен срок от обявяването му.

Председател: Костадин Стефанов Тонов

Секретар: Таня Илкова Драгиева

* Публикувано на 05.11.2019 в 17:39 часа

Календар

Решения

  • № 100-МИ / 07.09.2022

    относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник на осн. чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА, поради подаване на оставка до ОИК Перущица чрез председателя на Общински съвет - Перущица и обявяване за избран следващия в листата кандидат за общински съветник

  • № 99-МИ / 26.08.2021

    относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник на осн. чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА, поради подаване на оставка до ОИК Перущица чрез председателя на Общински съвет - Перущица и обявяване за избран следващия в листата кандидат за общински съветник

  • № 98-МИ / 09.07.2021

    относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник поради избирането му за Директор на Общинско предприятие „Благоустрояване, спорт и социални дейности“ към община Перущица и обявяване за избран следващия в листата кандидат за общински съветник.

всички решения