Общинска избирателна комисия Перущица


РЕШЕНИЕ
№ 100-МИ
Перущица, 07.09.2022

ОТНОСНО: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник на осн. чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА, поради подаване на оставка до ОИК Перущица чрез председателя на Общински съвет - Перущица и обявяване за избран следващия в листата кандидат за общински съветник

Постъпило е Заявление с вх.№756 от 29.08.2022 г. от Димитър Стоянов Мишев, общински съветник от квотата на МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ за предсрочно прекратяване на правомощията му като общински съветник, поради подаване на оставка до ОИК Перущица чрез председателя на Общински съвет - Перущица.

     Съгласно разпоредбата на чл. 30, ал. 4, т. 3 от ЗМСМА, пълномощията на общински съветник се прекратяват предсрочно, при подаване на оставка чрез председателя на общинския съвет до общинската избирателна комисия;

     Съгласно справката за класиране относно разпределението на заявените предпочитания (преференции) за отделните кандидати по кандидатски листи и подреждането на кандидатите, изготвена от „Информационно обслужване” АД, Общинска избирателна комисия Перущица, област Пловдив, следва да обяви за избран следващия кандидат за общински съветник от кандидатската листа на МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, а именно да обяви за избран от кандидатската листа на МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ кандидата за общински съветник Георги Методиев Злачев, с ЕГН **********, поставен под № 3 в списък А, получил 20 действителни  предпочитания (преференции).

На основание чл. 87, ал. 1, т. 24 от Изборния кодекс, във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 9 от ЗМСМА и въз основа на данните от протоколите на СИК, Общинска избирателна комисия Перущица, област Пловдив,

 

                                                                             Р Е Ш И:

  1. Прекратява пълномощията на Димитър Стоянов Мишев с ЕГН ********** от МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ като общински съветник, поради подаване на оставка до ОИК Перущица чрез председателя на Общински съвет - Перущица.

        2.Обявява за избран за общински съветник следващия от кандидатската листа на БСП – Георги Методиев Злачев, с ЕГН **********

Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Административен съд Пловдив в 7 дневен срок от обявяването му по реда на чл. 459 от Изборния кодекс.

Председател: Ангел Атанасов Гегов

Секретар: Таня Илкова Драгиева

* Публикувано на 07.09.2022 в 22:49 часа

Календар

Решения

  • № 100-МИ / 07.09.2022

    относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник на осн. чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА, поради подаване на оставка до ОИК Перущица чрез председателя на Общински съвет - Перущица и обявяване за избран следващия в листата кандидат за общински съветник

  • № 99-МИ / 26.08.2021

    относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник на осн. чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА, поради подаване на оставка до ОИК Перущица чрез председателя на Общински съвет - Перущица и обявяване за избран следващия в листата кандидат за общински съветник

  • № 98-МИ / 09.07.2021

    относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник поради избирането му за Директор на Общинско предприятие „Благоустрояване, спорт и социални дейности“ към община Перущица и обявяване за избран следващия в листата кандидат за общински съветник.

всички решения