Общинска избирателна комисия Перущица


РЕШЕНИЕ
№ 93-МИ
Перущица, 02.11.2019

ОТНОСНО: Допълнение на Решение № 80-МИ/28.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия Перущица, област Пловдив, относно избиране на общински съветници на 27.10.2019 г.;

     На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, във връзка с чл. 459 от Изборния кодекс, и съгласно Решение №80-МИ/28.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия Перущица, област Пловдив, и в изпълнение на указанията, съгласно Писмо изх. № МИ-15-1327/31.10.2019 г. на Централната избирателна комисия, Общинска избирателна комисия Перущица, област Пловдив,

Р Е Ш И:

              Допълва Решение №80-МИ/28.10.2019 г. в диспозитива със следния текст:

            „Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Административен съд Пловдив в 7-дневен срок от обявяването му.”

              Настоящото решение е неразделна част от Решение № 80-МИ/28.10.2019 г. и може да бъде обжалвано пред Административен съд Пловдив в 7-дневен срок от обявяването му.

Председател: Костадин Стефанов Тонов

Секретар: Таня Илкова Драгиева

* Публикувано на 02.11.2019 в 17:46 часа

Календар

Решения

  • № 100-МИ / 07.09.2022

    относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник на осн. чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА, поради подаване на оставка до ОИК Перущица чрез председателя на Общински съвет - Перущица и обявяване за избран следващия в листата кандидат за общински съветник

  • № 99-МИ / 26.08.2021

    относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник на осн. чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА, поради подаване на оставка до ОИК Перущица чрез председателя на Общински съвет - Перущица и обявяване за избран следващия в листата кандидат за общински съветник

  • № 98-МИ / 09.07.2021

    относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник поради избирането му за Директор на Общинско предприятие „Благоустрояване, спорт и социални дейности“ към община Перущица и обявяване за избран следващия в листата кандидат за общински съветник.

всички решения