Общинска избирателна комисия Перущица


РЕШЕНИЕ
№ 88-МИ
Перущица, 02.11.2019

ОТНОСНО: Предаване на общинска администрация на община Перущица на книжа и материали след произвеждане на изборите на втори тур за кметове на 03 ноември 2019 г.;

     На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 33, във връзка чл. 457, ал. 4 от Изборния кодекс и съгласно Решение № 1180-МИ/24.09.2019 г. на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия Перущица, област Пловдив,

 

Р Е Ш И:

 

            1.Определя следните членове на Общинска избирателна комисия Перущица, област Пловдив, да предадат на общинска администрация на община Перущица екземплярите от приемо-предавателните протоколи (Приложение № 88-МИ от изборните книжа) за Общинска избирателна комисия Перущица, област Пловдив, и оригиналите на сгрешените секционни протоколи в 7-дневен срок от обявяване на резултатите от изборите по реда на чл. 87, ал. 1, т. 33 от Изборния кодекс, едновременно с изборните книжа и материали по чл. 457, ал. 4 от Изборния кодекс:

        - .Лиляна Чокова- член на Общинска избирателна комисия Перущица, област Пловдив;

        - Николина Вълкова- член на Общинска избирателна комисия Перущица, област Пловдив.

 

             2.Екземплярите от приемо-предавателните протоколи (Приложение № 88-МИ от изборните книжа) за Общинска избирателна комисия Перущица, област Пловдив, и оригиналите на сгрешените секционни протоколи се предават от Общинска избирателна комисия Перущица, област Пловдив, на общинската администрация на община Перущица в 7-дневен срок от обявяване на резултатите от изборите по реда на чл. 87, ал. 1, т. 33 Изборния кодекс, едновременно с изборните книжа и материали по чл. 457, ал. 4 от Изборния кодекс. Екземплярите от приемо-предавателните протоколи и оригиналите на сгрешените секционни протоколи, както и изборните книжа и материали по чл. 457, ал. 4 от Изборния кодекс, се съхраняват в помещенията, определени от кмета на общината по чл. 445, ал. 8 от Изборния кодекс.

 

 

            3.Екземплярите от приемо-предавателните протоколи и оригиналите на сгрешените секционни протоколи, както и изборните книжа и материали по чл. 457, ал. 4 от Изборния кодекс, да се съхраняват в помещенията, определени от Кмета на община Перущица по чл. 445, ал. 8 от ИК.

 

            4.Препис от настоящото решение да се изпрати на Кмета на община Перущица .

 

Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Костадин Стефанов Тонов

Секретар: Таня Илкова Драгиева

* Публикувано на 02.11.2019 в 17:40 часа

Календар

Решения

  • № 100-МИ / 07.09.2022

    относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник на осн. чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА, поради подаване на оставка до ОИК Перущица чрез председателя на Общински съвет - Перущица и обявяване за избран следващия в листата кандидат за общински съветник

  • № 99-МИ / 26.08.2021

    относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник на осн. чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА, поради подаване на оставка до ОИК Перущица чрез председателя на Общински съвет - Перущица и обявяване за избран следващия в листата кандидат за общински съветник

  • № 98-МИ / 09.07.2021

    относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник поради избирането му за Директор на Общинско предприятие „Благоустрояване, спорт и социални дейности“ към община Перущица и обявяване за избран следващия в листата кандидат за общински съветник.

всички решения