Общинска избирателна комисия Перущица


РЕШЕНИЕ
№ 86-МИ
Перущица, 01.11.2019

ОТНОСНО: Утвърждаване на замени на членове в СИК от квотата на ПП ГЕРБ на територията на община Перущица при произвеждане на изборите за кмет на 03 ноември 2019 г. в Община Перущица.

     В Общинска избирателна комисия в Община Перущица е постъпило заявление с вх.№ 122/01.11.2019г. от ПП ГЕРБ чрез пълномощник Мария Витанова - Вълканова - представляващ ПП ГЕРБ, относно предложения за промени в съставите СИК №164000004 на  територията на община Перущица.

      Предложението за замяна в състава на СИК №164000004 на територията на община Перущица е представено и на цифров носител.

      Предвид горното, както и на основание на чл. 87, ал.1, т.1 и т.5 от ИК, Общинска избирателна комисия Перущица

РЕШИ:

 1. ОСВОБОЖДАВА Гергана Йорданова Кръстенова, ЕГН: ********** като председател на СИК №164000004 на територията на община Перущица и анулира издаденото удостоверение.
 2. НАЗНАЧАВА Верка Гинчева Маринова , ЕГН: ********** , за председател на СИК № 164000004 на територията на община Перущица.
 3. ИЗДАВА удостоверение на Верка Гинчева Маринова, ЕГН: ********** като член на ПСИК № 164000004 на територията на община Перущица..
 4. Указва на членовете на СИК, че при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.
 5. Указва на членовете на СИК, че при изпълнение на функциите си не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

            Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Костадин Стефанов Тонов

Секретар: Таня Илкова Драгиева

* Публикувано на 01.11.2019 в 17:39 часа

Календар

Решения

 • № 100-МИ / 07.09.2022

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник на осн. чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА, поради подаване на оставка до ОИК Перущица чрез председателя на Общински съвет - Перущица и обявяване за избран следващия в листата кандидат за общински съветник

 • № 99-МИ / 26.08.2021

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник на осн. чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА, поради подаване на оставка до ОИК Перущица чрез председателя на Общински съвет - Перущица и обявяване за избран следващия в листата кандидат за общински съветник

 • № 98-МИ / 09.07.2021

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник поради избирането му за Директор на Общинско предприятие „Благоустрояване, спорт и социални дейности“ към община Перущица и обявяване за избран следващия в листата кандидат за общински съветник.

всички решения