Общинска избирателна комисия Перущица


РЕШЕНИЕ
№ 92-МИ
Перущица, 02.11.2019

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатски листи за кметове, издигнати от ПП „ГЕРБ“ за изборите на втори тур за кметове на 03 ноември 2019 г. в Община Перущица

     В Общинска избирателна комисия Перущица, област Пловдив, е постъпило  заявление с вх. № 6/01.11.2019 г., заведено в регистъра на предложени за регистрация застъпници и на заместващи застъпници в изборите на втори тур за кметове на 03 ноември 2019 г., подписано от Мария Асенова Витанова-Вълканова, в качеството й на упълномощено лице , за регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатската  листа за  кмет, издигнат от ПП „ГЕРБ“, за участие в изборите на втори тур за кметове на 03 ноември 2019 г. в община Перущица. Към заявлението са предложени общо 1(един) броя застъпници на кандидатската листа  за  кмет.  Към заявлението   са приложени: списък на предложените застъпници в изборите за втори тур за кметове на 03 ноември 2019 г. на хартиен носител, на магнитен носител и декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници   – 1 брой.

      С оглед горното и след извършена проверка от Общинска избирателна комисия Перущица, област Пловдив, се установи, че за предложените застъпници за избор на кмет на община е изпълнено изискването на чл. 117 от Изборния кодекс и Решение № 1080-МИ/12.09.2019 г. на Централна избирателна комисия  и същите следва да бъдат регистрирани.

      На основание чл. 87, ал. 1, т. 18, във връзка с чл. 117, ал. 3 и ал. 4 и чл.118, ал. 2 от Изборния кодекс, и съгласно Решение № 1080-МИ/12.09.2019 г. на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия Перущица, област Пловдив.

 

Р Е Ш И:

 

  1.Регистрира застъпници 1 (един) брой застъпници на кандидатите на кандидатската лист за кмет, издигнат от  ПП „ГЕРБ“ в изборите на втори тур  за кметове на 03 номерви 2019 г. в Община Перущица, съгласно приложения към заявлението списък, както следва:

 

№ по ред

Трите имена на застъпника

ЕГН на застъпника

1

Йордан Димитров Божков

**********

 

  1. Да се издадат удостоверения на регистрираните застъпници.

 

 

 Настоящото решение може да се обжалва  пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Костадин Стефанов Тонов

Секретар: Таня Илкова Драгиева

* Публикувано на 02.11.2019 в 17:45 часа

Календар

Решения

  • № 100-МИ / 07.09.2022

    относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник на осн. чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА, поради подаване на оставка до ОИК Перущица чрез председателя на Общински съвет - Перущица и обявяване за избран следващия в листата кандидат за общински съветник

  • № 99-МИ / 26.08.2021

    относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник на осн. чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА, поради подаване на оставка до ОИК Перущица чрез председателя на Общински съвет - Перущица и обявяване за избран следващия в листата кандидат за общински съветник

  • № 98-МИ / 09.07.2021

    относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник поради избирането му за Директор на Общинско предприятие „Благоустрояване, спорт и социални дейности“ към община Перущица и обявяване за избран следващия в листата кандидат за общински съветник.

всички решения