Общинска избирателна комисия Перущица


РЕШЕНИЕ
№ 90-МИ
Перущица, 02.11.2019

ОТНОСНО: Транспортиране, охрана, организацията при предаване на протоколи и изборни книжа от СИК/ПСИК до и на Общинска избирателна комисия Перущица, област Пловдив, и съхранение на изборните книжа и материали при произвеждане на изборите на втори тук за кметове на 03 ноември 2019 г.;

      На основание чл. 87, ал. 1, т. 1, т. 20 и т. 34 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Перущица, област Пловдив,  

 

Р Е Ш И:

 

 

  1.Транспортът и охраната на представителите на СИК/ПСИК, които ще предават протоколите и останалите книжа и материали от изборните помещения до Общинска избирателна комисия Перущица , област Пловдив, находяща се в гр. Перущица, ул. „Отец Паисий“ № 2, стая 14, се осигуряват от общинската администрация и от органите на МВР.

  2.Забранява се на членовете на СИК/ПСИК да пренасят протоколите, бюлетините, изборните книжа и други материали по домовете си или на други места освен в Общинска избирателна комисия Перущица, област Пловдив, и в община Перущица.

  3.След приемане на протоколите от Общинска избирателна комисия Перущица, област Пловдив, членовете на СИК/ПСИК предават на комисията, назначена по реда на чл. 445, ал. 7 от Изборния кодекс със заповед на кмета на общината останалите книжа и материали. В състава на комисията се включват длъжностни лица от общинската администрация.

  4.Запечатаните торби с бюлетините и другите книжа и материали на СИК/ПСИК не се разпечатват по никакъв повод без нарочно решение на Общинска избирателна комисия, Перущица област Пловдив,  по чл. 445, ал. 3 от Изборния кодекс за повторно преброяване на бюлетините, а след приемането им – от общинската администрация или въз основа на решение на Централната избирателна комисия и разпореждане на съда.

 

            Препис от настоящото решение да се изпрати на Кмета на община Перущица и на ОД на МВР Пловдив.

 

     Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

Председател: Костадин Стефанов Тонов

Секретар: Таня Илкова Драгиева

* Публикувано на 02.11.2019 в 17:43 часа

Календар

Решения

  • № 100-МИ / 07.09.2022

    относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник на осн. чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА, поради подаване на оставка до ОИК Перущица чрез председателя на Общински съвет - Перущица и обявяване за избран следващия в листата кандидат за общински съветник

  • № 99-МИ / 26.08.2021

    относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник на осн. чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА, поради подаване на оставка до ОИК Перущица чрез председателя на Общински съвет - Перущица и обявяване за избран следващия в листата кандидат за общински съветник

  • № 98-МИ / 09.07.2021

    относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник поради избирането му за Директор на Общинско предприятие „Благоустрояване, спорт и социални дейности“ към община Перущица и обявяване за избран следващия в листата кандидат за общински съветник.

всички решения