Общинска избирателна комисия Перущица


РЕШЕНИЕ
№ 82-МИ
Перущица, 29.10.2019

ОТНОСНО: Осъществяване на контрол от Общинска избирателна комисия Перущица при приемането, транспортирането, съхранението и разпределението на хартиените бюлетини и протоколи на секционните избирателни секции по секции при произвеждане на втори тур на изборите за кмет на 03.11. 2019 г. в Община Перущица.

     На основание чл. 87, ал. 1, т. 1, т. 9 и т. 20 от Изборния кодекс и Решение № 993-МИ от 07.09.2019 г. на Централната избирателна комисия, Общинска избирателна комисия Перущица

 

Р Е Ш И:

 

            Определя и упълномощава двама членове на ОИК - Перущица от различни партии и коалиции за приемане/получаване на отпечатаните хартиени бюлетини и изборни книжа във втори тур за изборите за  кмет на Община Перущица от съответната печатница, да подпишат приемно-предавателни протоколи и да участват в транспортирането на изборните книжа, както следва:

 1. Костадин Стефанов Тонов-председател на ОИК
 2. Владимир Иванов Минчев-член

            Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Костадин Стефанов Тонов

Секретар: Таня Илкова Драгиева

* Публикувано на 29.10.2019 в 18:00 часа

Календар

Решения

 • № 100-МИ / 07.09.2022

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник на осн. чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА, поради подаване на оставка до ОИК Перущица чрез председателя на Общински съвет - Перущица и обявяване за избран следващия в листата кандидат за общински съветник

 • № 99-МИ / 26.08.2021

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник на осн. чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА, поради подаване на оставка до ОИК Перущица чрез председателя на Общински съвет - Перущица и обявяване за избран следващия в листата кандидат за общински съветник

 • № 98-МИ / 09.07.2021

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник поради избирането му за Директор на Общинско предприятие „Благоустрояване, спорт и социални дейности“ към община Перущица и обявяване за избран следващия в листата кандидат за общински съветник.

всички решения